Publicerad: 12 november 2018

Läget för införande av KPP

Här redovisas det aktuella läget för respektive landsting gällande införande av KPP.

Teckenförklaring:

X = klart i alla enheter

U = under införande

0 = ingen aktivitet

Införande av KPP

Uppdaterad september 2018.

Landsting/region

Somatik

Psykiatri

Primärvård

Norrbotten

X

X

X

Västerbotten

X

X

U

Västernorrland

X

X

X

Jämtland/Härjedalen

X

U

0

Gävleborg

X

X

X

Dalarna

X

U

0

Västmanland

X

X

0

Örebro

X

U

0

Uppsala

X

X

0

Stockholm

X

0

U

Gotland

0

0

0

Sörmland

X

X

X

Östergötland

X

X

X

Jönköping

X

U

U

Värmland

X

X

X

Västra Götaland

X

X

U

Kronoberg

X

X

X

Halland

X

X

U

Kalmar

X

X

U

Blekinge

X

X

X

Skåne

X

X

U

 

Informationsansvarig

  • Jan Sölch
    Samordnare
  • Mikael Havasi
    Handläggare
  • Jonas Danielsson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!