Publicerad: 10 december 2019

KPP Psykiatri

Som ett led i utveckling av Kostnad per patient (KPP) inom svensk sjukvård pågår ett arbete med att införa och utveckla metoden inom psykiatrin. Ambitionen är att utveckla beskrivningssystem som underlättar lokal uppföljning samt möjliggör jämförelser mellan landsting.

Både öppen och sluten vård

Då psykiatrin präglas av patienter som vårdas både inom öppen och sluten vård krävs att verksamheten och patienternas konsumtion kan beskrivas utifrån ett mer processorienterat sätt. Flertalet av patienterna vårdas dock bara inom den öppna vården. Det är viktigt att man i uppföljningen kan följa både innehåll och kostnader över tiden.  

KPP inom psykiatri bygger på en uppföljning där man kan följa individens totala konsumtion av både öppen och sluten vård vilken beskrivs utifrån flera dimensioner (ålder, kön, sjukdomsgrupp, åtgärder, kostnader med mera). Arbete pågår för att få flera landsting att arbeta med KPP.  

Landsting som arbetar med KPP Psykiatri

För närvarande (2017) arbetar följande femton landsting med KPP psykiatri:
Västra Götalandsregionen, Region Halland, Region Östergötland,
Region Västmanland, Landstinget i Värmland, Region Norrbotten,
Landstinget Västernorrland, Landstinget i Kalmar, Region Gävleborg,
Västerbottens läns landsting, Landstinget Sörmland, Region Uppsala, Region Skåne, Landstinget Blekinge och Region Kronoberg.  

Prospektiva viktlistor, Socialstyrelsen

Nätverk för psykiatrins KPP-frågor  

Ett nätverk för KPP-arbetet finns där alla kliniker/enheter som arbetar med eller planerar att börja med KPP är välkomna. SKR arrangerar regelbundna nätverksmöten.
Alla dokument med beröring till nätverkets arbete samlas på Projektplatsen.

Projektplatsen (behörighet krävs).

Rapporter kring KPP Psykiatri

SKR sammanställer årligen en rapport i samverkan med de landsting som lämnar KPP-data kring den psykiatriska vården. I rapporten redovisas vårdens kostnader utifrån bland annat vårdform, diagnos, ålder, kön m.m. uppdelat per landsting. Rapporterna fokuserar främst på den allmänpsykiatriska vården för vuxna. De senaste rapporterna som publicerats återfinns under Publikationer nedan.

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Mikael Havasi
    Handläggare
  • Jan Sölch
    Samordnare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!