Publicerad: 11 mars 2020

Insamling av KPP-data

Här finns information och anvisningar för inlämning av KPP-data. Insamling av KPP-data till SKR görs årsvis under våren, april–maj.

Anvisningar inför inlämningen skickas ut till uppgiftslämnarna i mitten på december året före.

Anvisningar och layout för inrapportering till nationella KPP-databasen för somatik och psykiatri (PDF, nytt fönster)

Inlämning av textfiler sker via SKR:s FTP-plats. För behörighet och information kontakta Jonas Danielsson, SKR.

Förutsatt att inlämning sker i tid kan KPP-databasen vara uppdaterad med fjolårets data och tillgänglig på SKR:s webb i slutet av juni.  

Informationsansvarig

  • Jan Sölch
    Samordnare
  • Mikael Havasi
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!