Publicerad: 17 december 2019

Kolada

I webbtjänsten Kolada kan man följa kommunernas och regioners verksamheter från år till år. Med över 5 000 nyckeltal får du underlag för analyser och jämförelser.

Nyckeltal för kommuner och regioner, Kolada

I Kolada ges en samlad ingång till nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet i kommuners och regioners alla verksamheter. Nyckeltalen bygger ofta på nationell statistik från de statistikansvariga myndigheterna, men också på uppgifter från andra källor. Till exempel deltar de flesta kommuner och regioner i en frivillig redovisning av kvalitet i olika verksamheter med hjälp av Koladas "inmatningsfunktion".

Du kan enkelt visa era siffror i tabeller, diagram eller kartor på datorn. Det går också att kopiera över bilder till dokument eller presentationer, eller exportera till Excel för vidare bearbetning.

Kolada ägs av den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). Medlemmar i föreningen är Svenska staten och SKR.

Läs vidare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!