Publicerad: 10 mars 2020

Uppmaning till svenskt yttrande i EU-domstolens mål C-23/20 - Simonsen & Weel

SKR och SKL Kommentus har i en gemensam skrivelse uppmanat regeringen att yttra sig i ett mål om takvolymer i ramavtal.

Informationsansvarig

  • Eva Sveman
    Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!