Publicerad: 7 april 2020

Svenskt yttrande i EU-domstolens mål C-23/20 - Simonsen & Weel

Sveriges Kommuner och Regioner och SKL Kommentus uppmanar i en gemensam skrivelse regeringen att yttra sig i ett viktigt förhandsavgörande i EU-domstolen rörande volymangivelser i ramavtal.

Svenskt yttrande i EU-domstolens mål C-23/20 - Simonsen & Weel (PDF, nytt fönster)

Det är en dansk domstol som har vänt sig till EU-domstolen med en begäran om ett förhandsavgörande. Det är ett mål om upphandling av ramavtal för förbrukningsprodukter inom sjukvården (C-23/20 Simonsen & Weel).

Informationsansvarig

  • Eva Sveman
    Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!