Publicerad: 18 januari 2017

Skrivelse till regeringen kring kontroll av leverantörer

SKL, Företagarna och Svenskt Näringsliv har skickat en skrivelse till regeringen gällande regeringens tolkning rörande uteslutningsgrunderna för de brott som finns i upphandlingslagstiftningen.

SKL anser, liksom Företagarna och Svenskt Näringsliv att det är bekymmersamt att regeringen i förarbetena tolkar det så att det ska vara obligatoriskt att kontrollera alla vinnande leverantörer vad avser uteslutningsgrunderna för de brott som finns i upphandlingslagstiftningen. Det är exempelvis deltagande i kriminell organisation, terrorbrott, barnarbete m.m.

Idag kontrolleras brottslighet enbart om det finns anledning till att misstänka sådan och det har hittills aldrig varit några problem kring detta.

Det blir en mycket stor administrativ belastning för både upphandlade myndigheter och leverantörer, trots att syftet med reglerna om egen försäkran varit det motsatta.

Problemet är dessutom att det inte finns något ändamålsenligt utdrag ur belastningsregistret att använda. Oavsett om det anses obligatoriskt eller inte med utdragen måste regeringen därför ta tag i frågan. Det finns ju viktiga integritetssynpunkter att beakta. I propositionen står att regeringen skulle återkomma i frågan men så har inte skett. Och det finns lösningar på problemet.

SKL har tillsammans med Företagarna och Svenskt Näringsliv därför gett in en skrivelse till regeringen och hemställt att de ska agera skyndsamt. Läs hemställan nedan.

Hemställan angående kontroll av leverantörer (PDF, nytt fönster)

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!