Publicerad: 21 augusti 2020

Så kallade Hamburgsamarbeten enligt 3 kap 17-18 §§ LOU kan avse stödverksamhet inklusive administrativa tjänster

EU-domstolen har den 28 maj 2020 meddelat dom i målet C-796/18 ISE som handlar om Hamburgsamarbeten.

I upphandlingslagstiftningen finns det två huvudsakliga regelkomplex som undantar vissa anskaffningar mellan offentliga enheter från krav på konkurrensutsättning.Det första är intern upphandling enligt 3 kap 11-16 §§ LOU (de s.k. Teckalkriterierna). Det andra är upphandling mellan upphandlande myndigheter enligt 3 kap 17-18 §§ LOU (s.k. Hamburgsamarbeten).

EU-domstolen har den 28 maj 2020 meddelat dom i målet C-796/18 ISE som handlar om Hamburgsamarbeten. I domen konstaterar EU-domstolen att Hamburgsamarbeten inte behöver avse offentliga tjänster som sådana. Samarbetet kan avse underordnad verksamhet om samarbetet bidrar till att offentliga tjänster faktiskt utförs.

Domen innebär enligt SKR ett viktigt förtydligande. Det är inte uteslutet för kommuner och regioner att samarbeta kring stödverksamhet, inklusive administrativa tjänster, utan föregående konkurrensutsättning. Naturligtvis måste samtliga villkor enligt 3 kap 17-18 §§ LOU (eller motsvarande i LUF) härför uppfyllas. Vad som sägs på sidorna 966-967 i proposition 2015/16:195 del 2 om att Hamburgsamarbeten inte kan omfatta administrativa tjänster är dock enligt SKR inte längre relevant.

Informationsansvarig

  • Magnus Ljung
    Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!