Publicerad: 17 november 2015

Ny dom om offentlig säljverksamhet

Kommunernas möjlighet att ställa krav på fjärrvärmeanslutning vid försäljning av småhustomter har varit omdiskuterad. Det är därför bra frågan blivit prövad av Stockholms tingsrätt.

Tingsrätten fann att ett villkor av det aktuella slaget inte kan anses snedvrida konkurrensen när det gäller försäljning av småhustomter.

Tingsrätten har med stor noggrannhet prövat även om kommunens villkor har någon konkurrenssnedvridande eller konkurrenshämmande effekt på distribution eller återförsäljning och installation av värmepumpar eller på brunnsborrning, så kallade kopplade marknader. Tingsrätten kommer fram till att någon sådan effekt inte finns.

Dom från Stockholms Tingsrätt (PDF, nytt fönster)

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!