Publicerad: 27 september 2017

Nya rättsfall och aktuell information inom upphandlingsområdet

SKL sammanställer regelbundet ny lagstiftning, nya rättsfall och annan juridisk information samt SKL:s kursutbud inom upphandlingsområdet.

Rättsfall med mera på upphandlingsområdet (PDF, nytt fönster)

I septemberutgåvan kan du bland annat läsa om:

Domar

  • Kryss i ruta innebar inte att krav uppfyllts när andra uppgifter talade emot det (Kammarrätten)
  • Likabehandlingsprincipen i LOV ansågs ta sikte endast på externa leverantörer och inte på vårdcentraler inom landstingets egen regi (Förvaltningsrätten)
  • Direktupphandling som annonserats stred mot grundläggande principer (Kammarrätten)
  • Upphandling fick göras om när det i upphandlingsdokumenten saknades uppgift om hur många leverantörer avtal skulle tecknas med (Kammarrätten)

Annat aktuellt

  • Utredning om upphandlingar under tröskelvärdena samt överprövningar Kommittédirektiv – Dir. 2017:69 – Flexiblare och enklare regler för upphandlingar under EU:s tröskelvärden samt vissa överprövningsfrågor

Kommande kurser

Dynamiska inköpssystem och leverantörsprövning med ESPD m.m. 3 oktober 2017

Grundkurs i offentlig upphandling 21-23 november 2017

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!