Publicerad: 18 juni 2019

Statistik på upphandlingsområdet – regeringens lagförslag till riksdagen

Sammanfattning av regeringens proposition 2018/19:142

I propositionen, som överlämnades till riksdagen den 13 juni 2019, föreslås att statistik om offentlig upphandling i första hand ska tas fram genom uppgifter i annonser om upphandlingar och om genomförda upphandlingar. För att säkerställa att uppgifterna i annonserna är tillförlitliga ska alla upphandlingar annonseras i registrerade annonsdatabaser, även de som enligt bestämmelser i EU-direktiven om upphandling ska annonseras genom Europeiska kommissionens publikationsbyrå och dess annonsdatabas.

Den myndighet som regeringen bestämmer ska vara registermyndighet och registrera annonsdatabaser. En annan myndighet än registermyndigheten ska vara statistikmyndighet och ha huvudansvaret för statistiken på upphandlingsområdet. Statistikmyndigheten ska ansvara för att sammanställa och göra statistiken allmänt tillgänglig. Detta ska främst ske genom att en nationell statistikdatabas för upphandling skapas. Förslagen ändrar inte grundförutsättningarna för annonsering av upphandlingar i Sverige. Annonseringen kommer även fortsättningsvis att ske på en konkurrensutsatt marknad. Förslagen genomförs i huvudsak genom en ny lag som föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!