Publicerad: 20 september 2018

Likvärdighet med varumärke skulle visas redan i anbudet

Sammanfattning av EU-domstolens dom den 12 juli 2018 i mål C-14/17

Azienda Trasporti Milanesi SPA (ATM) - ett italienskt offentligt ägt bolag som driver kollektivtrafik i Milano - upphandlade reservdelar till bussar. I en förteckning över vad som skulle levereras hänvisade ATM till ett visst varumärke. Även produkter av andra varumärken
godtogs, men de skulle då vara likvärdiga med varumärket. Bolag A tilldelades kontrakt, och Bolag B överklagade beslutet till italiensk förvaltnings­domstol.

Domstolen biföll överklagandet med motiveringen att Bolag A varken när det lämnade anbudet eller under upphandlingsförfarandet visat att de produkter som erbjöds var likvärdiga med delar av det aktuella varumärket.

Domen överklagades av Bolag A och ATM till Consiglio di Stato, Högsta förvaltningsdomstolen i Italien. Consiglio di Stato begärde förhandsavgörande och ställde bland annat följande fråga till EU-domstolen: Ska artikel 34.8 (som gäller möjligheten till att hänvisa till ett visst varumärke med mera i de tekniska specifikationerna i en upphandling) i direktiv 2004/17/EG tolkas så, att bevis för att de erbjudna produkterna är likvärdiga med originalprodukterna ska företes redan när anbudet lämnas?

EU-domstolen besvarade denna fråga, efter en genomgång av relevanta bestämmelser i direktivet, på följande sätt. Artikeln ska tolkas så att när de tekniska specifikationerna i kontrakts­handlingarna hänvisar till ett arumärke, ett ursprung eller tillverkning, ska den upphandlande enheten kräva att anbudsgivaren redan i sitt anbud bevisar att de produkter som föreslås är likvärdiga med de produkter som definieras i nämnda tekniska specifikationer.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!