Publicerad: 20 juni 2018

Nyheter om e-handel och e-upphandling, juni 2018

Här kan du bland annat läsa om erbjudandet om att låna in e-handelsprojektledare.

Riksdagen antog den 14 juni 2018 den nya lagen om e-fakturering till följd av offentlig upphandling. Dagen efter lämnade utredningen om vissa förenklade upphandlingsregler sitt betänkande. I maj beslutades den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning.

Om detta och annan information kan du läsa mer om i nyhetsbrevet.

Nyheter om e-handel och e-upphandling, juni 2018 (PDF, nytt fönster) 

Innehållet är följande:

  1. Lagen om e-fakturering till följd av offentlig upphandling antagen
  2. Ny lag om kommunal bokföring och ändrade regler bl a arkiveringstid
  3. Betänkande från utredningen om vissa förenklade upphandlingsregler
  4. Nya standarden för e-faktura klar
  5. Låna in erfarna e-handelprojektledare
    Detaljerad information om erbjudandet om att låna in erfarna e-handelsprojektledare
  6. Prislistor/e-kataloger i excelformat för test
  7. Samordnad varudistribution; nytt meddelande för test
  8. Kurser och konferenser samt SFTI arbetsgruppsmöten.

I Nyhetsbrevet finns datum för ett antal kurser med mera samt för möten. 

Årets e-handelsdagar (tidigare benämnt projektledarträff) äger rum den 1-2 oktober i Stockholm. Inbjudan med agenda publiceras inom kort. 

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!