Publicerad: 8 mars 2019

Nyheter om e-handel, e-fakturering och e-upphandling

Information bland annat om remiss från DIGG och EU-kommissionens tjänst för ESPD vid leverantörsprövning som stängs ner den 18 april.

Nyhetsbrevet, nyheter om e-handel, e-fakturering och e-upphandling (PDF, nytt fönster)

Ur innehållet

Remiss från Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) angående förslag till föreskrifter om att även kommuner och regioner ska registrera sig som mottagare av e-fakturor i PEPPOL-nätverket och erbjuda leverantörer att sända dem via detta samt att ni ska tillhandahålla en avgiftsfri fakturaportal.

En del av er har fått denna på remiss direkt från DIGG, men det är även fritt för alla att besvara den senast den 15 mars. Vi har även fått den på SKL för att besvara. Vi är tacksamma om ni vill sända in synpunkter till oss på SKL inför vårt remissvar, maila senast 13 mars till info@skl.se och ange ”Remiss DIGG”.

En viktig fråga med anledning av eventuell föreskrift om PEPPOL, som ju är en möjliggörare för att få in e-fakturor enkelt och kostnadseffektivt, är hur ni väljer mottagningspunkt/accesspunkt. Och andra frågor kring anslutning och användning av PEPPOL. Under p 5 redovisar vi vilka kurser som finns kring dessa frågor, men även om grundkurser m.m.

En annan fråga i Nyhetsbrevet är att EU-kommissionens tjänst för ESPD vid leverantörsprövning stängs ner den 18 april och då hänvisas till ESPD lösning som finns i er upphandlingsplattform.

Vidare ges information om medel som kommer att finnas att ansöka om från CEF (Connecting Europe Facility) samt om vårens kurser.

Vi vill särskilt lyfta fram kommande kurser om PEPPOL, dels den mer övergripande, dels den om PEPPOL och systemstrategier. PEPPOL är en möjliggörare för kommunikation nu när e-fakturering blir obligatoriskt i offentlig sektor. Men det uppkommer ett antal praktiska frågor att ta ställning till, bland annat i vilket system passar det bäst för att ansluta leverantörer via PEPPOL, vad man bör tänka på rent praktiskt, val av PEPPOL-id m.m.

Informationsansvarig

  • Kerstin Wiss Holmdahl

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!