Publicerad: 7 oktober 2019

Enkät om omfattning av e-handel och e-fakturering 2018/2019

E-faktureringen har ökat mycket, e-handeln ökar men inte lika mycket.

E-handel och e-fakturering - enkätundersökning i kommuner och regioner 2018/2019

En enkätundersökning har genomförts för att kartlägga omfattningen av e-handel och e-fakturering i kommuner och regioner.

Enkätundersökningen visar att e-faktureringen har ökat i mycket stor omfattning sedan den senaste undersökningen.

Även e-handeln har ökat, men inte i samma omfattning som e-fakture­ringen. Förutom de kommuner och regioner som infört e-handel finns ett antal som står i begrepp att göra det under 2019 eller senare.

Rapporten redovisar statistik över införandet och jämförelse med tidigare års undersökningar. Den visar vilka svårigheter som kommuner och regioner bedömt finns vid införandet av e-handel.

I rapporten redovisas även bedömda nyttoeffekter och positiva erfarenheter.

Informationsansvarig

  • Kerstin Wiss Holmdahl
    Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!