Publicerad: 28 november 2019

ALOS 05

SKR har efter samråd med Statskontoret, Försvarsmakten, Sveriges Offentliga Inköpare (SOI), Svensk Handel, Maskinleverantörerna, Teknikföretagen och Sjukvårdens leverantörsförening arbetat fram ett nytt standardavtal för leverans av varor till den offentliga sektorn, ALOS 05.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!