Publicerad: 13 september 2017

SKL avstyrker förslaget om utökade begränsningar för ränteavdrag

SKL gör bedömningen att det förslag som nu lämnats innebär att politiska mål och ambitioner inte kommer att uppfyllas. Förslaget bör därför inte leda till lagstiftning. Remisstiden går ut den 26 september.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!