Publicerad: 13 september 2017

SKL avstyrker förslaget om utökade begränsningar för ränteavdrag

SKL gör bedömningen att det förslag som nu lämnats innebär att politiska mål och ambitioner inte kommer att uppfyllas. Förslaget bör därför inte leda till lagstiftning. Remisstiden går ut den 26 september.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!