Publicerad: 29 november 2019

Vårdmomsen Momspliktig personaluthyrning även för "läkare på bolag" enligt en oenig skatterättsnämnd

Skatterättsnämnden har i tre nya förhandsbesked funnit att inte endast bemanningsföretags uthyrning av anställda utgör momspliktig personaluthyrning. SKR uppmanar därför ännu en gång Skatteverket att inte beskatta utan stöd i lag.

Skatterättsnämnden har i tre nya förhandsbesked funnit att inte endast bemanningsföretags uthyrning av anställda utgör momspliktig personaluthyrning. Två ledamöter* är skiljaktiga och anser att tjänsterna utgör momsfria vårdtjänster.

Förhandsbeskeden kommer med all sannolikhet att överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Skatteverkets övertolkning av HFD:s dom från juni 2018 kommer därför att prövas i ytterligare minst en instans. Frågan om underleverantörer av sjukvårdstjänster ska anses tillhandahålla någon annan tjänst än sjukvård kan därefter komma att prövas av EU-domstolen. Rättsläget är fortsatt oklart och det enda som i nuläget är klart är vad som följer av HFD:s dom - bemanningsföretags uthyrning av anställd personal är en momspliktig personaluthyrningstjänst.

SKR uppmanar därför ännu en gång Skatteverket att inte beskatta utan stöd i lag. Beskattning kan inte ske förrän rättsläget slutligen klarlagts. Den 1 juli 2019 kommer ingen att veta vad som gäller.

* Jeanette Fored är skiljaktig.

SKR:s skrivelse till Skatteverket (PDF, nytt fönster)

Förhandsbeskeden från Skatterättsnämnden

Förhandsbesked Skatterättsnämnden, Sjukvård, diarienummer 41-18/1

Förhandsbesked Skatterättsnämnden, Sjukvård, diarienummer 2-19/1

Förhandsbesked Skatterättsnämnden, Sjukvård, diarienummer 1-19/1

Informationsansvarig

  • Jeanette Fored
    Skatteexpert

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!