Publicerad: 20 mars 2018

Uthyrning av läkare momspliktigt

Uthyrning av läkare momspliktigt enligt Skatterättsnämndens majoritet. Förhandsbesked har överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen.

Skatterättsnämndens majoritet anser att ett bemanningsföretags tillhandahållande av tjänster i form av uthyrning av läkare respektive medicinskt ledningsansvarig läkare, inte omfattas av undantaget från momsplikt i 3 kap. 4 och 5 §§ mervärdesskattelagen (1994:200), ML.  

Den skiljaktiga ledamoten anser att uthyrning av legitimerade läkare inte utgör skattepliktig uthyrning av personal utan omfattas av undantaget i 3 kap. 5 § ML . Frågan ska nu prövas av Högsta förvaltningsdomstolen.

Förhandbesked, Skatterättsnämndens webbplats

Skattedagen 16 maj 2018

På Skattedagen den 16 maj 2018 får du mer information om ärendet ovan  samt annat viktigt och intressant inom momsområdet, bland annat Skatteverkets publicerade ställningstaganden om särdebitering av el, gas och vatten.

Skattedagen innehåller – förutom nytt inom momsområdet – nyheter avseende inkomstbeskattning för bolagen såsom de föreslagna ränteavdragsbegränsningarna och de pågående ränteavdragsprocesserna.

Inbjudan och anmälan till Skattedagen 2018

Informationsansvarig

  • Jeanette Fored
    Skatteexpert

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!