Publicerad: 14 augusti 2019

Momsplikt för bemanningsföretags uthyrning av vårdpersonal

Skatteverket publicerar inom kort sin bedömning av effekterna av Högsta förvaltningsdomstolens tidigare dom.

På SKL:s momsdag den 26 september 2018 går vi igenom vad Skatteverket anser om domens mervärdesskatterättsliga effekter samt konsekvenser bland annat för kommuners och landstings rätt till momsersättning.

Den 7 juni 2018 meddelade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) dom i mål om bemanningsföretags uthyrning av vårdpersonal. HFD anser att ett bemanningsföretags uthyrning av vårdpersonal utgör momspliktig personaluthyrning på den grunden att ett bemanningsföretag inte själva bedriver sjukvård.

Med anledning av HFD:s dom har rättsläget ändrats och som en ytterligare förutsättning för momsfrihet gäller att den som hyr ut sjukvårdspersonal själv måste bedriva sjukvård. Av domen framgår följande.

"Eftersom bolaget är ett bemanningsföretag som inte självt bedriver sjukvård kan uthyrningen inte heller undantas på den grunden att den ska ses som en transaktion nära knuten till vården."

Vad som fortsättningsvis ska tolkas in i mervärdesskattelagens 3 kap. 5 § av vilken följer att sjukvård undantas från mervärdesbeskattning "- om åtgärderna annars vidtas av någon med särskild legitimation att utöva yrke inom sjukvården." är dock oklart. SKL  avvaktar Skatteverkets bedömning av domens effekter.

HFD:s dom

Informationsansvarig

  • Jeanette Fored
    Skatteexpert

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!