Publicerad: 14 september 2016

Moms på uthyrning till båtklubbar

En kommuns uthyrning av mark och hamnanläggningar till båtklubbar är en momspliktig tjänst enligt förhandsbesked från Skatterättsnämnden.

En kommun har frågat Skatterättsnämnden om de ska ta ut moms av båtklubbar när de hyr ut mark för uppläggning av fritidsbåtar och en hamnanläggning för förtöjning av fritidsbåtar.

Enligt mervärdesskattelagen ska moms tas ut vid upplåtelser av platser för parkering, inklusive förtöjning och ankring av transportmedel. Skatterättsnämnden anser att kommunens upplåtelse är en sådan upplåtelse och att moms därför ska tas ut.

Skatterättsnämndens förhandsbesked

Pressmeddelande från Skatterättsnämnden

Informationsansvarig

  • Jeanette Fored
    Skatteexpert

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!