Publicerad: 8 mars 2019

Ingen moms på individuell mätning och debitering

El, gas och vatten som debiteras efter förbrukning fortsatt momsfritt enligt Skatterättsnämnden.

SABO, tillsammans med bland annat Fastighetsägarna, ansökte om förhandsbesked av skatterättsnämnden med anledning av att Skatteverket i ett ställningstagande 2018 ansåg att hyresvärdar ska lägga moms på el-, gas- eller vattenförbrukning om förbrukningen inte ingår i hyran och debiteras separat.

Skatterättsnämnden anser att el och vatten är en nödvändighet för att kunna använda lägenheten som bostad och ska betraktas som en helhet, även om individuell mätning och debitering av vatten och el görs. Individuell mätning (IMD) ska därför även fortsättningsvis vara undantagna från moms anser Skatterättsnämnden.

Skatteverket delar inte Skatterättsnämndens bedömning och avser att överklaga förhandsbeskedet till Högsta förvaltningsdomstolen enligt information på Skatteverkets webbplats.

SKL följer frågan. Boka redan nu in den 13 juni 2019 för årets Momsdag! Inbjudan med anmälan publiceras inom kort.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Jeanette Fored
    Skatteexpert

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset








Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!