Publicerad: 12 februari 2020

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har meddelat nya ”vårdmomsdomar”

HFD finner att det är fråga om momspliktig personaluthyrning och inte momsfria sjukvårdstjänster.

I samtliga ärenden anlitas vårdpersonal (konsulter) för att hos vårdgivaren utföra vårdtjänster.

HFD anser då – i likhet med Skatterättsnämndens majoritet och Skatteverket – att det inte är fråga om momsfri sjukvård.

HDF:s avgöranden

Mål: 3477-19

Mål: 4431-19
Mål: 3447-19

Mål: 3478-19

Kommentar

HFD:s domskäl är kortfattade. HFD anser uthyrning av sjukvårdspersonal (konsulter) inte kan utgöra en sjukvårdstjänst, såsom den definieras i Momsdirektivets undantagsbestämmelse. HFD hänvisar till praxis från EU-domstolen rörande utbildning och social omsorg.

HFD anför inga skäl till varför den senaste domen från EU-domstolen, som avser vårdtjänster i flera led, inte ska tillämpas. HFD beaktar inte andra medlemsstaters bedömningar samt anser inte att skäl finns att begära förhandsavgörande av EU-domstolen.

Nu återstår ett antal frågor som behöver besvaras, vilket troligen sker i nästa omgång av domar som HFD har att avgöra. I ovan angivna mål har utgången berott på att vårdpersonalen inte bedriver vårdverksamhet i egen regi utan hos annan aktör. De har samtliga således ansetts bedriva uthyrningsverksamhet (bolagen som hyrt ut personalen). Frågan är – vilka förutsättningar ska, enligt HFD, vara uppfyllda för att anses som underleverantör av vårdtjänster?

Momsdagen

På Momsdagen den 10 juni 2020 i Stockholm får du information om "vårdmomsen" och annat viktigt och nytt inom momsområdet.

Anmälan

Informationsansvarig

  • Jeanette Fored
    Skatteexpert

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!