Publicerad: 7 december 2015

Förslag att ideell second hand-försäljning inte beskattas

Finansdepartementet föreslår att ideell second hand-försäljning inte ska beskattas.

Förslaget avser försäljning av skänkta begagnade varor som görs av allmännyttiga ideella föreningar och registrerade trossamfund. Förlaget är att det i inkomstskattelagen förtydligas att verksamheten är skattefri vilket får till följd att försäljningen också är undantagen från moms enligt en särskild bestämmelse i momslagen.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Informationsansvarig

  • Jeanette Fored
    Skatteexpert

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!