Publicerad: 18 december 2015

SKL kräver lösning på momsproblemen

Momsproblemen när det gäller HVB för ensamkommande barn och boendeplatser för asylsökanden måste lösas.

SKL har hemställt om förtydligande i 4 § lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund (LEMK) för att lösa problemen som orsakats av Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) dom 2015-10-09. Den nya bedömningen – det nya rättsläget – innebär att momsersättning inte medges för boenderum i HVB för ensamkommande barn något som är i direkt strid med lagstiftarens intentioner. Effekten av HFDs dom måste därför, genom ett förtydligande i LEMK, nu rättas till.

SKL har också hemställt om förtydligande i mervärdesskattelagen (1994:200)(ML) i syfte att klargöra att boendeplatser för asylsökanden inte utgör stadigvarande bostäder. Utbudet av boendeplatser kan öka genom förutsägbar reglering varför ett förtydligande behöver införas i 8 kap. 9 § punkten 1 ML.

Hemställan om förtydligande i mervärdesskattelagen (1994:200), ML (PDF, nytt fönster)

Hemställan om förtydligande i Lag (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund, LEMK (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Jeanette Fored
    Skatteexpert

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!