Publicerad: 22 september 2016

Rätt till momsersättning för HVB och stödboenden i egen regi

Regeringen föreslår lösning på momsproblemen avseende HVB för ensamkommande barn.

SKL hemställde i december 2015 om förtydligande i 4 § lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund (LEMK) för att rätta till effekterna av Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) dom 2015-10-09.

Regeringen föreslår nu i propositionen 2016/17:1 att rätt till ersättning även ska omfatta HVB och stödboende som bedrivs i egen regi. Regeringen föreslår dock att ändringen ska träda i kraft den 1 januari 2017 och inte, vilket SKL framfört bland annat i remissyttrande, ges retroaktiv verkan.

Proposition 2016 /17:1

SKL:s hemställan

SKL:s remissvar (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Jeanette Fored
    Skatteexpert

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!