Publicerad: 20 april 2020

Tillfälligt stöd för hyreskostnader

Momskonsekvenser vid skattepliktig lokaluthyrning.

Hyresvärdar som med anledning av coronavirusutbrottet träffar överenskommelser med sina hyresgäster om en rabatt på den fasta delen av hyran, kan under vissa förutsättningar få en tillfällig kompensation från staten.

Stödet betalas ut av länsstyrelsen och ges med 50 procent av den överenskomna nedsättningen, dock högst till ett belopp som motsvarar 25 procent av den ursprungliga hyran.

Skatteverket anser att stödet är ett bidrag direkt kopplat till priset. Bidraget ska därför ingå i ersättningen vid beräkningen av beskattningsunderlaget.

Bidrag som påverkar beskattningsunderlaget, Skatteverket

Exempel: beräkning av beskattningsunderlaget

En säljare har avtalat med kunden om en ersättning på 5 000 kronor inklusive mervärdesskatt. Säljaren får även ett bidrag kopplat till priset på 2 000 kronor.

Om skattesatsen är 25 procent kan beskattningsunderlaget beräknas till 5 600 kronor (5 000 kronor + 2 000 kronor) x 0,8). Kunden faktureras 5 000 kronor, varav mervärdesskatt 1 400 kronor (5 600 kronor x 0,25).

Om säljaren istället har avtalat med kunden om en ersättning på 4 000 kronor exklusive mervärdesskatt och får ett bidrag kopplat till priset på 2 000 kronor blir beskattningsunderlaget 6 000 kronor (4 000 kronor + 2 000 kronor). Kunden faktureras 5 500 kronor, varav mervärdesskatt 1 500 kronor (6 000 kronor x 0,25).

Informationsansvarig

  • Jeanette Fored
    Skatteexpert

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!