Publicerad: 12 september 2016

Tillämpning av fastighetsbegreppet

Skatteverket måste omgående lämna besked kring tillämpning av det nya fastighetsbegreppet. En gemensam skrivelse har skickats till myndigheten.

Det nya EU-harmoniserade fastighetsbegreppet som gäller från och med den 1 januari 2017 blir styrande för momsbeskattningen i stället för dagens koppling till jordabalken. I Skatteverkets rättsliga vägledning finns en stor mängd ställningstaganden som kan påverkas av det nya fastighetsbegreppet. Momsregler kopplade till fastighetsbegreppet är komplicerade och tydlig vägledning är därför avgörande. SKL, Svenskt Näringsliv, Fastighetsägarna och Sveriges Byggindustrier begär därför i en gemensam skrivelse omgående besked avseende följande:

  • Vilka ställningstaganden anser Skatteverket inte kommer att påverkas?
  • Vilka ställningstaganden har Skatteverket för avsikt att uppdatera och hur ser tidsaspekten ut?
  • Praktiska exempel som beskriver förändringen och tidsaspekten för detta arbete.

Skrivelse till Skatteverket angående tillämpning av fastighetsbegreppet (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Jeanette Fored
    Skatteexpert

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!