Publicerad: 13 februari 2017

Frivillig skattskyldighet vid uthyrning av gruppboende

Nytt ställningstagande från Skatteverket angående frivillig skattskyldighet vid uthyrning av gruppboende.

Vad är momsfritt/momspliktigt? Skatteverket anser att samlingsutrymmen, till exempel gemensamt kök, matplats, tv-rum och allrum, i ett gruppboende endast kan omfattas av frivillig skattskyldighet om utrymmena helt är hänförliga till vårdverksamheten. Om utrymmena används som del av de boendes stadigvarande bostad kan utrymmena inte omfattas av frivillig skattskyldighet.

På Momsdagarna i mars 2017 fördjupar vi oss i fastighetsmomsen. Några av de frågor som kommer att tas upp är:

  • Vad är momsfritt/momspliktigt?
  • Avdragsrätt eller rätt till momsersättning?
  • Jämkning /justering ?
  • Frivillig skattskyldighet för uthyrning och rätt till momsersättning
  • Köp och försäljning av fastigheter – fallgropar?

Vi går också igenom Skatteverkets senaste publicerade ställningstaganden, domar och meddelade förhandsbesked.

Skatteverkets ställningstagande

Anmälan till Momsdagen i Göteborg 14 mars

Anmälan till Momsdagen i Stockholm 21 mars

Anmälan till Momsdagen i Malmö 23 mars

Informationsansvarig

  • Jeanette Fored
    Skatteexpert

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!