Publicerad: 7 december 2015

Ändrad mervärdesskatterättslig fastighetsdefinition kräver insatser

Ändrad mervärdesskatterättslig fastighetsdefinition kräver tidiga insatser från Finansdepartementet. SKL uppmanar Finansdepartementet till skyndsamhet.

Med anledning av en förändrad fastighetsdefinition från och med 2017 har SKL skickat en uppmaning till Finansdepartementet. Utdrag ur SKL:s brev:

Ändrad mervärdesskatterättslig fastighetsdefinition från och med 2017 kräver tidiga insatser från Finansdepartementet.

Den nya mervärdesskatterättsliga fastighetsdefinitionen som kommer att gälla från och med 2017 får stora konsekvenser för Sveriges samtliga kommuner och landsting.

Hur stora konsekvenserna blir är ännu oklart varför Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ser ett behov av att Finansdepartementet så snart som möjligt kommunicerar förändringarna.

Förordningens definition, en EU gemensam definition, innebär materiella förändringar eftersom den nuvarande svenska definitionen i momslagen är kopplad till den svenska jordabalken. Förändringen får bland annat effekter vad gäller skatteplikt, jämkningsregler, beskattningsland och omvänd skattskyldighet. Ett flertal bestämmelser i momslagen kommer att behöva ändras och dessa förändringar måste kommuniceras i god tid. Kommuner och landsting behöver tid för att ställa om till det nya regelverket som påverkar den praktiska hanteringen, it-system och redovisning.

Informationsansvarig

  • Jeanette Fored
    Skatteexpert

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!