Publicerad: 23 april 2020

Remisser, juridik

Här hittar du remisser inom området juridik som SKR har besvarat.

Du hittar remisserna nedan i den ordning som de är besvarade. Senast besvarad ligger överst.

2020

Ett tillfälligt bemyndigande i smittskyddslagen med anledning av det virus som orsakar covid-19

Anpassningar av EU:s förordningar om medicinteknik – del 2 - Ds 2019:32 (PDF, nytt fönster)

En ny riksbankslag (2019:46)

Förslag till utvecklad reglering av upphandlingstillsynen

2019

Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmatning

Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet

Förbättrat skydd för totalförsvaret (SOU 2019:34)

Moderna tillståndsprocesser för elnät (SOU 2019:30)

Ett säkert statligt ID-kort med e-legitimation (SOU 2019:14)

Ökat skydd mot hederrelaterad brottslighet (SOU 2018:69)

Slopad straffrabatt för unga myndiga (SOU 2018:85)

Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet (SOU 2018:69)

Behov av hjälp med andning och sondmatning

Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82)

Nya regler om faderskap och föräldraskap (SOU 2018:68)

Möjligt, tillåtet och tillgängligt - förslag till enklare och flexiblare upphandlingsregler och vissa regler om överprövningsmål

2018

Ett snabbare bostadsbyggande (SOU 2018:67)

Kamerabevakning i brottsbekämpning - ett enklare förfarande (SOU 2018:62)

Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge

Vägar till hållbara vattentjänster (SOU 2018:34)

Brott mot förtroendevalda - Ds 2018:29

Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25)

Bidragsbrott och underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen - (SOU 2018:14)

Alkoholreklam i sociala medier m.m. (SOU 2017:113)

Ett fönster av möjligheter - stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (SOU 2017:112)

Otillåten egendom och hot inom den psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården

Utvidgat hinder mot erkännande av barnäktenskap (SOU 2017:96)

Kommissionsförslag om mervärdesskattesatser - (COM (2018) 20 final

Kommunens informationsskyldighet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Marknadskontrollmyndigheter - befogenheter och sanktionsmöjligheter (SOU 2017:69)

2017

Elmarknadslag

Omedelbart omhändertagande av barn och unga i vissa internationella situationer

Vissa förslag om personlig assistans

Kommunal tillstyrkan av vindkraft

Vissa förslag till ändringar i lagen om offentlig upphandling med anledning av Välfärdsutredningens förslag

Frekventa och omfattande ärende om utlämnande av allmän handling

Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård

Så stärker vi den personliga integriteten (SOU 2017:52)

Ändrade bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft

Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5)

Nya skatteregler för företagssektorn

Bättre skydd mot diskriminering (SOU 2016:87)

Ny dataskyddslag (SOU 2017:39)

EU:s dataskyddsförordning och utbildningsväsendet (SOU 2017:49)

En ny kamerabevakningslag (SOU 2017:55)

Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet (SOU 2017:27)

Betänkandet Se barnet (SOU 2017:6)

Mottagandet vid nationella evakueringar till Sverige (Ds 2016:43)

En översyn av lagstiftningen om företagsbot (SOU 2016:82)

Nya regler i arbetslöshetsförsäkringen om bland annat förtroendeuppdrag och uttag av pension

Snabbare omval och förstärkt skydd för valhemligheten (SOU 2016:71)

Ökad insyn i välfärden (SOU 2016:62)

Skatt på finansiell verksamhet (SOU 2016:76)

Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå

Informationsansvarig

  • Lena Jerreman
    Administratör

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!