Publicerad: 11 juni 2020

Nyhetsbrev för överförmyndare våren/sommaren 2020

Här kommer ett kortare nyhetsbrev för överförmyndare med blandad information.

I detta nyhetsbrev ges rättsfall och domar kring följande ämnen

Nyhetsbrev för överförmyndare våren/sommaren 2020 (PDF, nytt fönster)

 • God man behörig att ansöka om äktenskapsskillnad
 • Omfattande missnöje från huvudman medför att förordnad god man entledigas
 • Handikappersättning inte del av taxerad förvärvsinkomst
 • Utmätning av huvudmans medel kan upphävas till vissa delar om belopp avser medel som sparats för ställföreträdarens arvode
 • En person som det har förordnats förvaltare för kan lämna en giltig fullmakt åt ombud att överklaga beslutet om förvaltarskap
 • Rättegångsfel: tingsrätten missade överförmyndarens yrkande
 • Ställföreträdare entledigades då hen i sociala medier riktat personangrepp på enskild handläggare vid överförmyndare
 • God man enligt 11 kap. 2 § FB att vårda och bevaka huvudmans rätt i dödsbo saknar behörig att ansöka om uttag avseende huvudmannens egna medel
 • Klagande kompletterade inte överklagan varmed överklagan avvisas
 • Nya kreditansökningar, bristande betalningsförmåga och bristande samarbete med god man, grund för förvaltarskap
 • Barnets inställning om vem som ska vara SFV ledande - förtroendefullt samarbete är av stor betydelse
 • Sociala myndigheter ska inte avslå ansökningar om insatser på den grund att huvudmannen själv inte samtycker, om det finns ett förvaltarskap täckande berörda områden
 • Moms ska inte utgå på arvode till förordnad ställföreträdare
 • Uppdaterad folder från Bankföreningen och SKR
 • Information från Försäkringskassan om vårdbidrag
 • SKR:s kurser för överförmyndare
 • Begränsad juridisk rådgivning hos SKR under juni/juli.

Trevlig sommar !

Informationsansvarig

 • Kalle Larsson
  Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!