Publicerad: 4 juni 2019

Nyheter för överförmyndare våren 2019

Då antalet rättsfall och annan information är mer än vanligt kommer här ett första nyhetsbrev för våren 2019 som gäller främst mars-april

Nyheter för överförmyndare, våren 2019 (PDF, nytt fönster)

Bilaga från CSN gällande skolk, studiebidrag etc. (PDF, nytt fönster)

Bland vårens upplaga av Nyheter för överförmyndare kan vi bland annat läsa om

 • Utvidgande av förvaltarskap
 • Betydande risk för ekonomiska dispositioner och bristande samarbete - överklagat förvaltarskap kvarstår
 • Förvaltarskap kan inte anordnas att bevaka en huvudmans rätt i ett pågående familjemål om barns vårdnad vid tingsrätt
 • Rättegångsfel
 • Vite - att förelägga vite har en effekt som lett till att ÅR upprättats och ingivits
 • Praktiska åtgärder motiverar inte ingripande åtgärd såsom förvaltarskap
 • Förvaltarskap nödgas för att förhindra transaktioner på nätet och godtrohet att underteckna handlingar
 • Upphörande av förmynderskap - försummelse motsvarar inte de högt ställda kraven för att kunna entledigas
 • Ansökan om förvaltarskap avslogs
 • Enstaka spontaninköp inte tillräckligt för att förvaltarskap ska anordnas
 • Inte godmanskap - hjälpbehov kan tillgodoses på mindre ingripande sätt
 • Godmanskap förutsätter samtycke om huvudmannen har förmåga att lämna samtycke
 • Uttag från överförmyndarspärrat konto - föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga ska prövas.

Ytterligare ett nyhetsbrev för maj-juni kommer om några veckor.

Informationsansvarig

 • Kalle Larsson
  Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!