Publicerad: 28 november 2019

Nyheter för överförmyndare sommaren 2019

Här ges andra summeringen av aktuella nyheter för överförmyndare under våren 2019.

Här kommer andra summeringen av aktuella nyheter för överförmyndare under våren 2019. SKR:s juridiska rådgivning för överförmyndare tar snart sommarledigt och finns åter från mitten av juli.

Nyheter för överförmyndare, sommaren 2019 (PDF, nytt fönster)

Svenska Röda Korset erbjuder en kostnadsfri utbildning (PDF, nytt fönster)

Bland aktuella rättsfall och domar i detta nyhetsbrev nämns bland annat följande:

 • Anordnande av förvaltarskap: rättegångsfel att åsidosätta en parts rätt att höras muntligen
 • God man behöver kvarstå till dess att Överförmyndaren funnit en ny god man
 • Vid huvudmannens död behöver rätten inte fatta beslut om att godmanskapet ska upphöra
 • Migrationsöverdomstolen: Ett ensamkommande barn ska vid bland annat överklagande av Migrationsverkets beslut tillförsäkras ett offentligt biträde
 • Rätt att ta del av allmän handling; uppgifter om hur många uppdrag en specifik ställföreträdare har lämnas inte ut; uppgifter om god man och dennes huvudman lämnas inte ut; läkarintyg utlämnas inte till Migrationsverket från Överförmyndarnämnden
 • Anhöriga inte behöriga att överklaga arvodesbeslut
 • Kritik från JO mot Överförmyndarnämnd för långsam handläggning av två framställningar samt en felaktig besvärshänvisning
 • Kritik från JO mot Överförmyndarnämnd för långsam hantering av ärenden samt att nämnden inte följde tingsrättens förelägganden
 • Ny och uppdaterad information om skyddade personuppgifter
 • Angående ställföreträdare och undertecknande av tidsredovisning/räkning i samband med personlig assistans
 • Kostnadsfri utbildning från Röda Korset till gode män för EKB m.fl. (bilaga ovan)
 • Sommarstängt på SKR:s juridiska rådgivning för överförmyndare.

Informationsansvarig

 • Kalle Larsson
  Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!