Publicerad: 25 oktober 2018

Nyheter för överförmyndare september-oktober 2017

Nyhetsbrev för överförmyndare handlar bland annat om rätten att  ta del av allmän handling, anordnande av förvaltarskap såväl som kritik mot överförmyndarnämnden för bristfällig handläggning av en sluträkning i ärende om god man.

Innehåll 

 • Anordnande  av förvaltarskap för polsk medborgare
 • Rätt att ta del av allmän handling - fråga om handlingar som inte fanns förvarade hos överförmyndarnämnden
 • Rätt att ta del av allmän handling - sextonåring disponerar själv över sekretessen för känsliga uppgifter
 • JO - Kritik mot ÖF i en kommun för underlåtenhet att lämna en part underrättelse om ett beslut
 • JO - Anmälan mot ÖFN för bristfällig handläggning av tre ärenden om arvode och annan ersättning
 • JO - Kritik mot ÖFN för bristfällig handläggning av en sluträkning i ärende om god man
 • JO - Kritik mot ÖFN för handläggningen av två ärenden rörande föräldrars förvaltning av barns tillgångar enligt 13 kap. föräldrabalken
 • JO - Kritik mot gemensamma överförmyndarnämnden för felaktig handläggning av ett överklagande
 • Svenska Bankföreningens broschyrer
 • Redovisning av uppdraget till länsstyrelserna att förbättra tillsynen över och stödet till överförmyndarna (ges som bilaga nedan)
 • Socialstyrelsen: spelmissbruk likställs med annat missbruk.

Nyheter för överförmyndare, september-oktober 2017 (PDF, nytt fönster)

Redovisning av uppdraget till länsstyrelserna att förbättra tillsynen över och stödet till överförmyndarna (PDF, nytt fönster)

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!