Publicerad: 25 oktober 2018

Nyheter för överförmyndare september-oktober 2017

Nyhetsbrev för överförmyndare handlar bland annat om rätten att  ta del av allmän handling, anordnande av förvaltarskap såväl som kritik mot överförmyndarnämnden för bristfällig handläggning av en sluträkning i ärende om god man.

Innehåll 

 • Anordnande  av förvaltarskap för polsk medborgare
 • Rätt att ta del av allmän handling - fråga om handlingar som inte fanns förvarade hos överförmyndarnämnden
 • Rätt att ta del av allmän handling - sextonåring disponerar själv över sekretessen för känsliga uppgifter
 • JO - Kritik mot ÖF i en kommun för underlåtenhet att lämna en part underrättelse om ett beslut
 • JO - Anmälan mot ÖFN för bristfällig handläggning av tre ärenden om arvode och annan ersättning
 • JO - Kritik mot ÖFN för bristfällig handläggning av en sluträkning i ärende om god man
 • JO - Kritik mot ÖFN för handläggningen av två ärenden rörande föräldrars förvaltning av barns tillgångar enligt 13 kap. föräldrabalken
 • JO - Kritik mot gemensamma överförmyndarnämnden för felaktig handläggning av ett överklagande
 • Svenska Bankföreningens broschyrer
 • Redovisning av uppdraget till länsstyrelserna att förbättra tillsynen över och stödet till överförmyndarna (ges som bilaga nedan)
 • Socialstyrelsen: spelmissbruk likställs med annat missbruk.

Nyheter för överförmyndare, september-oktober 2017 (PDF, nytt fönster)

Redovisning av uppdraget till länsstyrelserna att förbättra tillsynen över och stödet till överförmyndarna (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

 • Eva von Schéele

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!