Publicerad: 25 oktober 2018

Nyheter för överförmyndare oktober 2016 

Stadsjurist i Malmö har förtjänstfullt analyserat gällande rättsläge då Migrationsverket genom endast ett meddelande till kommunerna skriver upp ett ensamkommande barns ålder. 

Oktober månads rättsfall och domar för överförmyndare informerar bland annat om följande: 

  • Arvode till god man för ensamkommande barn efter uppskrivning av ålder.
  • Kommun har rätt till ersättning för tolkkostnad innan förordnande av god man.
  • Anordnande av förvaltarskap - risk för ekonomiskt utnyttjande.
  • JO gör vissa uttalanden om barn och anknytningsärenden.
  • Förslag om åldersbedömningar tidigare i asylprocessen.
  • Analys över hur kommunen ska göra när Migrationsverket skriver upp ett ensamkommande barns ålder under handläggningen.
  • Migrationsverkets anmälan om behov av god man.

Nyheter för överförmyndare, oktober 2016 (PDF, nytt fönster)

Analys om ensamkommande barns ålder

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!