Publicerad: 25 oktober 2018

Nyheter för överförmyndare, juli-september 2016

Bland månadernas rättsfall och domar finns "Kommun som har rätt till ersättning för tolk innan en god man är förordnad", "Nytt uppdrag till länsstyrelserna att förbättra tillsynen och stödet till överförmyndarna" och "Dagersättning ska räcka till ensamkommandes klädbehov".

Rättsfall och domar   

  • Anmälningar mot en kommun angående handläggning av ärenden som rör ensamkommande barn som är gifta.
  • God man nekas ta del av sekretessuppgifter rörande ensamkommande i tonåren.
  • Kritik mot ÖF för underlåtenhet att kommunicera.
  • Ensamkommande barn - särskilt bidrag.
  • Bilaga från Skatteverket att vidarebefordra till ställföreträdarna, med flera.

Nyheter för överförmyndare, juli-augusti-september 2016 (PDF, nytt fönster)

Ny information från Skatteverket till gode män och förvaltare (PDF, nytt fönster)

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!