Publicerad: 28 februari 2019

Nyheter för överförmyndare januari-februari 2019

Nya rättsfall och domar samt information om SKL:s juridiska service kring överförmyndarfrågor såväl som planerade kurser.

Nyheter för överförmyndare, januari-februari 2019 (PDF, nytt fönster)

I årets första nyhetsbrev för överförmyndare läser vi bland annat om

 • Förvaltarskap gällande ett bankkonto för att inte allvarligt äventyra huvudmannens ekonomi
 • Tvistigt godmanskap avgjordes av tingsnotarie 
 • Avsaknad av elektricitet och varmvatten i bostad och vägran att infinna sig för läkarundersökning - medför interimistiskt anordnat förvaltarskap
 • Godmanskap tillräckligt för huvudman som inte förstår vad saken gäller
 • Ett uppdrag som god man bygger inte på ömsesidig avtalsförpliktelse
 • Långvarigt fängelsestraff medför rekvisit för att delar av godmanskap kan upphöra
 • Spelmissbruk och förvaltarskap
 • Risk för våld mot förvaltare inte skäl för att förvaltarskapet ska upphöra
 • Blandade domar som berör olika principer
 • SKL:s juridiska service
 • Utkast till lagrådsremiss
 • Rättsligt ställningstagande från Migrationsverket om ställföreträdare för asylsökande barn
 • SKL.s kurser för överförmyndare
 • Brevutskick till ställföreträdare istället för digitala utskick
 • Information från försäkringskassan kring merkostnadsersättning
 • samt lite information kring Teknik och utveckling.

Informationsansvarig

 • Kalle Larsson
  Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!