Publicerad: 25 oktober 2018

Nyheter för överförmyndare, januari-februari 2017

Årets första nyhetsbrev delger information kring rätten att ta del av allmän handling, utbetalning av arvode, framtidsullmakter och en proposition kring åldersbedömning tidigare i asylprocessen.

Nyheter för överförmyndare, jan-feb 2017 (PDF, nytt fönster)

I nyhetsbrevet läser vi om nya rättsfall och domar som rör följande områden.

  • Anordnande av godmanskap.
  • God man har - på begäran av huvudmannen - rätt att få ut allmän handling.
  • Vite för god man som inte lämnat in årsräkningar.
  • Rätt att ta del av allmän handling - politiker som har uppdrag som gode män och förvaltare.
  • Arvode för uppdrag som god man - företag.
  • Av företaget O utställd faktura till överförmyndaren har lämnats över till Kronofogden.
  • Proposition 2016/17:30 Framtidsfullmakter - en ny form av ställföreträdarskap för vuxna.
  • Proposition 2016/17:121 Åldersbedömning tidigare i asylprocessen.

Informationsansvarig

  • Eva von Schéele

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!