Publicerad: 9 oktober 2020

Nyheter för överförmyndare, hösten 2020

Nyhetsbrev med blandade rättsfall, JO-kritik, SKR:s vägledning om barnkonventionen och annat vi hoppas är till nytta för er med intresse för överförmyndarfrågor.

Nyheter för överförmyndare hösten 2020 (PDF, nytt fönster)

Det har varit ett intensivt år där även överförmyndares arbete har påverkats. Några överförmyndarverksamheter har förlagt arbetets utförande helt eller delvis hemifrån. Sammanträden i domstol har skjutits upp eller genomförts digitalt. Planerade kurser och konferenser har fått ställts in eller blivit helt digitala. Många ställföreträdare har mött svårigheter att fullt ut kunna besöka sina huvudmän. Ett stort tack till alla som trots svåra förutsättningar försökt göra det som går av situationen. Håll ut!

Innehåll i nyhetsbrevet hösten 2020

 • God man/förvaltare får inte ta del av de årsräkningar som hen tidigare ingivit.
 • Nära anhörig med betalningsanmärkningar förordnad som god man.
 • Överförmyndarens samtycke krävs även vid ett partiellt arvskifte'.
 • Interimistiskt beslut om förvaltarskap förutsätter att angelägenheter kräver omedelbar vård m.m.
 • Rättegångsfel: Annan domare än hen som deltog vid sammanträde avgjorde ärendet.
 • Förvaltare tillerkänns skadestånd (övergrepp i rättssak m.m.).
 • God man behörig att ansöka om äktenskapsskillnad.
 • HD kommer pröva förvaltares behörighet i mål avseende äktenskapsskillnad.
 • Vitesutdömande kan upphävas om årsräkning inlämnats innan domstol avgjort måle.
 • SKR:s vägledning för tolkning och tillämpning av barnkonventionen.
 • JO 6100-2018 (2020-09-25).
 • Hemställan: SKR föreslår lagändring så att barn som är kvotflyktingar och saknar vårdnadshavare ska få en god man.
 • Utredningen ”Ställföreträdarskap att lita på – en översyn av reglerna om gode män och förvaltare”.
 • Förordnad ställföreträdare kan bli deklarationsombud.
 • Seminarium om gallringsråd för överförmyndare.
 • SKR:s kurser och seminarium för överförmyndare och angränsande verksamhet.

Informationsansvarig

 • Kalle Larsson
  Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!