Publicerad: 24 juni 2020

Vem kan jag anlita?

Du kontaktar SKR:s jurister via kontaktcenter 08-452 70 00. Kontaktcenter svarar och hjälper dig med ditt ärende, eller kopplar dig vidare till rätt medarbetare på SKR. Juristerna har telefontider, dock med förbehåll för andra åtaganden.

Germund Persson
Chefsjurist
Telefontid: måndag-torsdag 15.30-16.30, fredag 15.00-16.00

VA-juridik, miljörätt, plan- och bygglagstiftning, fastighetsrätt, lokalhyra, exploateringsavtal, parkeringsjuridik, väglagstiftning och ordningslag.

Germund Persson

Ann Sofi Agnevik
Förbundsjurist
Telefontid: 10.00-11.00

Skoljuridik, korruptionsfrågor, offentlighet och sekretess,  kommunalrätt, förvaltningsrätt, räddningstjänst och alkohollagen.

Deltar i SKR:s FUSK-projekt.

Ann-Sofi Agnevik

Hampus Allerstrand
Förbundsjurist
Telefontid: 09.00-11.00

Offentlig upphandling, skadeståndsrätt, immaterialrätt, upphovsrätt, mediarätt.

Hampus Allerstrand

Lena Dalman
Förbundsjurist
Telefontid: måndag-torsdag 15.30-16.30, fredag 13.00-14.00

Associationsrätt, stiftelser, EU-rätt, konkurrensrätt, statsstöd, samverkansfrågor, kommunalrätt, förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess, skadeståndsrätt, försäkringsfrågor, trafikförsäkring, avtalsrätt och köprätt.

Lena Dalman

Daniel Ekwall
Förbundsjurist
Telefontid: 09.00-11.00 och 13.00-15.00

Offentlig upphandling, avtalsrätt, lagen om valfrihetssystem (LOV).

Emiilia Danielsson

Ellinor Englund
Förbundsjurist
Telefontid: 10.00-11.00

LSS, socialrätt, förvaltningsrätt, kommunal hälso- och sjukvårdsjuridik inkl gränsdragningsfrågor, offentlighet och sekretess.

Ellinor Englund

Jeanette Fored
Skatteexpert

Ansvarig för skatteområdet inklusive momsersättning samt EU-skatterätt. Ledamot i Skatterättsnämnden, avdelningen för indirekt skatt. Expert i utredningen om mervärdesskatt vid inhyrd personal för vård och social omsorg.

Jeanette Fored

Mia Hemmestad
Förbundsjurist
Telefontid: onsdag-fredag 09.30-11.30

Mottagande av asylsökande och nyanlända, etablering, god man för ensamkommande barn och övrig socialrätt (SoL, LVU och LVM), förvaltningsrätt samt offentlighet och sekretess.
Uppehållstillstånd för studier, den så kallade gymnasielagen.

Per Henningsson

Per Henningsson
Förbundsjurist
Telefontid: måndag-torsdag 14.00-16.00, fredag 13.00-15.00

Associationsrätt, ägarstyrning, stiftelser, fastighetsrätt, nyttjanderätt, ledningsrätt, tomträtt, arrenderätt, infrastruktur, avtalsrätt, it-rätt, bredband, fel och försummelse vid myndighetsutövning, energijuridik, ledningskollen.

Deltar i nätverket för ägarstyrningsfrågor och nätverket SKR-kommunägda energibolag.

Styrelseuppleant för SKR i Stiftelsen för rättsinformatik och representant för SKR i Ledningskollens styrgrupp.

Per Henningsson

Johan Larsson
Förbundsjurist
Telefontid: 13.00-15.00

Plan- och bygglagstiftning, fastighetsrätt, arrenderätt, miljörätt (strandskydd) samt ordningslagstiftning. Lag om tobak och liknande produkter.

Ann-Sofi Agnevik

Kalle Larsson
Förbundsjurist
Telefontid: 13.00-15.00

Överförmyndare, god man och förvaltare, förmyndarskapslagstiftning, dödsboanmälan, provisorisk dödsboförvaltning, ekonomiskt  bistånd till begravning.

Ann-Sofi Agnevik

Maria Larsson (tjänstledig)
Upphandlingsexpert/ekonom

Avtalsuppföljning, upphandlingsstatistik, elektronisk handel, e-upphandling, samordnad varudistribution, logistik vid e-handel, inköpssystem.

Maria Larsson

Ylva Lindblom
Förbundsjurist
Telefontid: 13.00-15.00

Socialrätt (inklusive LSS, LVU och LVM), kommunalrätt, förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess, arkivjuridik.

Ylva Lindblom

Helena Linde
Förbundsjurist
Telefontid: 13.30-15.00

Kommunalrätt, förvaltningsrätt, grundlagsfrågor, meddelarskydd, yttrandefrihet, val. EU-rätt: Fördragsfrågor allmänt, Statligt stöd särskilt flygplatser och hamnar, tillämpning av EU:s gruppundantagsförordning, EU:s konkurrensrätt, initiativet kring bättre lagstiftning, handelsfrågor.

Ledamot i Kammarrätten, Stockholm, ersättare i Arbetsdomstolen och ordförande i Certifieringsnämnden för kommunala yrkesrevisorer.

Ylva Lindblom

Magnus Ljung
Förbundsjurist
Telefontid: måndag till torsdag 10.00-12.00 och 12.45-14.30. Fredag 10.00-12.00 och 13.00-15.00

Offentlig upphandling, avtalsrätt, offentlig säljverksamhet, statsstöd, kollektivtrafik och kommunala befogenheter.

Magnus Ljung

Anna Marcusson
Förbundsjurist
Telefontid: 13.00-15.00

Miljörätt (inklusive bland annat avfallsrelaterad juridik, vindkraft och vattenrätt) och fastighetsrätt (inklusive lokalhyra och bostadshyra). Krav- och obeståndsrätt, avtalsrätt, skadeståndsrätt, minerallagen och lokala föreskrifter till skydd för människors hälsa och miljön.

Lag om tobak och liknande produkter.

Helena Meier

Olof Moberg
Förbundsjurist
Telefontid: 09.15-11.15

Plan- och bygglagstiftning, fastighetsrätt, hyres- och arrenderätt, VA-lagen, exploateringsavtal, statsstöd, panträtt, inskrivningsfrågor, anläggnings- och samfällighetsfrågor, ledningsrätt, krediträtt, krav- och obeståndsrätt, avtalsrätt, skadeståndsrätt.

Olof Moberg

Pål Resare
Förbundsjurist
Telefontid: 14.00-15.00

Hälso- och sjukvårdsjuridik inklusive dataskyddsförordningen/GDPR, läkemedel, medicintekniska produkter, tandvård och patientdatalagsfrågor.

Pål Resare

Eva Sveman
Förbundsjurist
Telefontid: 09.00-11.00

Offentlig upphandling, konkurrensrätt, lagen om valfrihetssystem (LOV), ledningsnätverket för upphandling (LfU).

Eva Sveman

Kristina Söderberg
Förbundsjurist
Telefontid: 13.00-14.30

Skoljuridik, socialtjänstlagen, LVU, förvaltningsrätt, kameraövervakningslagen, offentlighet och sekretess.

Emiilia Danielsson

Kerstin Wiss Holmdahl
Förbundsjurist

E-handel, it-rätt, avtalsrätt, upphandlingsjuridik, associationsrätt, EU-rätt och standardisering.

Kerstin Wiss-Holmdahl

Anna Åberg
Förbundsjurist
Telefontid: tisdag och torsdag 09.15-11.00

Hälso- och sjukvårdsjuridik inklusive dataskyddsförordningen/GDPR, förvaltningsrätt och offentlighet och sekretess.

Anna Åberg

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!