Publicerad: 7 mars 2019

Fråga och svar

Kan vi publicera bilder och filmer med stöd av utgivningsbevis?

Fråga

Kan man publicera bilder/filmer på exempelvis kommunens hemsida med stöd i undantaget journalistiskt ändamål? Exempelvis bevakning av större händelser i kommunen där samtycken skulle vara omöjligt att samla in, men det allmänna intresset är stort?

Svar

Inte hur som helst. För att en publicering på myndighetens webbplats ska falla under något undantag krävs så kallat frivilligt utgivningsbevis. Det finns nackdelar med det och Datainspektionen har ifrågasatt lagligheten av att myndigheter gör så, men det finns möjlighet för en myndighet att skaffa frivilligt utgivningsbevis hos myndigheten för radio, tv och media.

Notera att utgivningsbevis för tidning och utgivningsbevis för databas är två olika saker, och vill man ha utgivningsbevis för båda krävs två ansökningar.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!