Publicerad: 21 februari 2018

Fråga och svar

Måste samtycket alltid vara skriftligt?

Nej, ett samtycke behöver inte alltid vara skriftligt men det måste finnas dokumenterat i verksamheten.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!