Publicerad: 28 november 2019

Fråga och svar

När bör modellavtal användas i stället för samtycke?

Fråga

  1. Vad är skillnaden på modellavtal och samtycke och när använder man vad?
  2. Om man har samtyckt till att vara med i en tryckt publikation. Kan man sedan, när publikationen är tryckt, ta tillbaka sitt samtycke? Är det i dessa fall bättre att skriva avtal?

Svar

  1. Ett modellavtal används för någon som ställer upp som modell
    (används ofta av en professionell fotograf mot betalning). Grunden är att det
    ska finnas ett tecknat modellavtal, det vill säga ett affärsmässigt avtal att hänvisa till.
  2. I dessa fall kan ni använda ett modellavtal istället för samtycke.

Modellavtal är ett avtal där modellen får betalt för att bilden tas och att modellen går med på att bilden får användas för publicering på de sätt och i de kanaler anges i avtalet. Det är det som ersättningen avser.

Om det inte utgår någon ersättning så är det inte ett avtal utan då handlar det om samtycke enligt PuL/GDPR. Handlar det om användning bara i grundlagsskyddade medier, (t ex publicering i en bok eller tidning som utges) så faller hela hanteringen under undantaget som gäller grundlagsskyddade medier. Se art 85 GDPR samt 1 kap 4 § förslaget till dataskyddslag.

Att kommunen/regionen publicerar bilden på sin webbplats är det är en del av verkställigheten av modellavtalet, om det har skrivits på rätt sätt.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!