Publicerad: 28 november 2019

Fråga och svar

Måste vi ha samtycke för inköpta bilder?

För inköpta bilder rekommenderas modellavtal.

Antingen har ni köpt bilden direkt av en modell och då ska ett modellavtal upprättas mellan er och modellen. SKR har tagit fram en mall för modellavtal.

Mall för modellavtal (Word, nytt fönster)

Alternativt har ni köpt bilden av en bildbyrå. Då ska ett avtal upprättas mellan er och bildbyrån och bildbyrån säkerställer att modellavtal finns upprättat mellan dem och modellen.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!