Publicerad: 8 mars 2018

Fråga och svar

Köpta bilder med modeller från bildbyrå

Fråga

Köpta bilder från foto/bildföretag där vi (som köpare av bilden) inte kan identifiera personerna på bilden (modeller i arrangerade situationer) och bilden är köpt för att användas ”fritt” (enligt avtal) under obegränsad tid. Vilken lagstiftning gäller? Samtycke?

Svar

Nej, det viktiga är att det finns ett korrekt avtal med bildbyrån där bildbyrån säkerställer att ett korrekt modellavtal finns.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!