Publicerad: 12 mars 2018

Fråga och svar

Vad räknas som allmänt intresse?

Fråga

Kan exempelvis ett valborgsfirande räknas som allmänt intresse då det är en stor årlig händelse.

Svar

Personuppgifter får behandlas om behandlingen är nödvändig för att utgöra en uppgift av allmänt intresse. För att det ska vara fråga om allmänt intresse ska det allmänna intresset följa av lag eller annan författning (till exempel förordning), av kollektivavtal eller av beslut som har meddelats med stöd av lag (till exempel myndigheters föreskrifter). Huruvida ett valborgsfirande kan vara ett sådant allmänt intresse är fortfarande oklart.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot