Publicerad: 27 mars 2018

Fråga och svar

Samtycke vid folksamlingar

Fråga

Hur gör vi med bilder på till exempel festivaler med många personer på bild? Där är det omöjligt att inhämta samtycke från samtliga.

Svar

Det är svårt att avgöra var gränsen går mellan samtycke och allmänt intresse. Enligt Dataisnpektionen kan du använda allmänt intresse vid event för att marknadsföra din kommun så som invigning av en byggnad. Dock är det viktigt att bilden är neutral, det vill säga inte är kränkande eller pinsam för den enskilde. I ovanstående fall behöver du inte samtycke utan du kan hänvisa till allmänt intresse.

Information om allmänt intresse, Datainspektionen

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!