Publicerad: 28 november 2019

GDPR för kommunikatörer

Stöd inför den nya dataskyddsförordningen för dig som jobbar med kommunikation.

Den nya dataskyddsförordningen innebär en hel del förändringar för dig som jobbar som kommunikatör. Här hittar du stöd och information kring hur dataskyddsförordningen påverkar din organisations kommunikation.

GDPR-checklista för kommunikatörer

Syftet med checklistan är att ge vägledning om viktiga juridiska aspekter. Fokus ligger på integritetslagstiftning – GDPR – men innehåller även bland annat marknadsrättsliga, upphovsrättsliga och förvaltningsrättsliga aspekter. Checklistan är inte uttömmande.

GDPR-checklista för kommunikatörer

Bildhantering och GDPR

Här har vi samlat mallar, webbinarier och filmer som handlar om bildpublicering.

Hantering och publicering av bilder

Medverkande i denna webbsändning är advokat Cecilia Torelm Tornberg som är specialist på bland annat marknads- och immaterialrätt samt Staffan Wikell som är förbundsjurist på SKR. Dessa områden tas upp i webbsändningen:

  • Bildhantering – rättsfall
  • Samtycke som laglig grund för bildpublicering
  • Berättigat intresse som laglig grund för bildpublicering
  • Bilder från bildbyråer
  • Sociala medier.

Sändningen är ett utdrag från en konferens i SKR:s regi den 30 januari 2018.

Bildhantering och GDPR

Staffan Wikell, förbundsjurist på SKR, svarar kortfattat på frågor om bildhantering och GDPR i en spellista med sex korta filmer. Filmerna är 1-3 minuter långa.

Mallar för samtycke, modellavtal och informationstext

Här hittar du mallar för samtycke och modellavtal samt förslag på informationstext med tillhörande vägledningar.

Vägledning och mall för samtycke och modellavtal

Vägledning och mall för informationstext

Vanliga frågor och svar

Det har kommit in många frågor som rör kommunikation och den nya dataskyddsförordningen. Här finner du vanliga frågor med svar kring ämnet och vi lägger upp nya svar löpande.

Vanliga frågor och svar kring GDPR för kommunikatörer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Pål Resare
    Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!