Publicerad: 29 november 2019

Fråga och svar

Vem har ansvar?

Personuppgiftsansvarig nämnd i varje kommun och region ansvarar för att dataskyddsförordningens regler följs. Det är alltså inte ombudet som ansvarar för att reglerna följs, utan organisationen.            

Därför måste organisationen ha rutiner och arbeta på ett sådant sätt att nödvändiga krav efterföljs. Om en organisation inte har följt reglerna är det organisationen som har ansvar, inte ombudet. Organisationen bör ha en speciell person utpekad som internt ansvarar för genomförande av dataskyddsarbetet.

Informationsansvarig

  • Staffan Wikell
    Förbundsjurist

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot