Publicerad: 29 november 2019

Fråga och svar

Vem har ansvar?

Personuppgiftsansvarig nämnd i varje kommun och region ansvarar för att dataskyddsförordningens regler följs. Det är alltså inte ombudet som ansvarar för att reglerna följs, utan organisationen.            

Därför måste organisationen ha rutiner och arbeta på ett sådant sätt att nödvändiga krav efterföljs. Om en organisation inte har följt reglerna är det organisationen som har ansvar, inte ombudet. Organisationen bör ha en speciell person utpekad som internt ansvarar för genomförande av dataskyddsarbetet.

Informationsansvarig

  • Pål Resare
    Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!